Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Operační program vzdělávání
pro konkurenceschopnost
1. 7. 2011 - 30. 6. 2014

Anotace projektu

 

Název projektu:
Kurzy ZZSJMK

 

Datum realizace projektu:
1. 7. 2011 - 30. 6. 2014

 

Registrační číslo projektu OPVK:
CZ.1.07/3.2.04/02.0009

 

Prioritní osa:
Další vzdělávání.

 

Oblast podpory:
Podpora nabídky dalšího vzdělávání.
Číslo oblasti podpory 7.3.2.

 

Projekt je zaměřen na rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých v oblasti urgentní medicíny a medicíny katastrof v JMK. Vychází z dlouhodobých zkušeností žadatele a partnera s cílovou skupinou a z analýzy zájmu o vytvářené kurzy,jež byla zpracována před zahájením přípravy projektu. Kurzy vytvořené v rámci projektu jsou určeny účastníkům dalšího vzdělávání z řad zdravotníků i nezdravotníků v JMK (zaměstnanců nemocnic,záchranných služeb,škol, úřadů, apod.),kteří díky jejich absolvování posílí svou uplatnitelnost na trhu práce a zvýší svou konkurenceschopnost. Cílem projektu je vytvoření 12 kurzů, vč.e-learningové podpory a učebních textů pro účastníky. Kurzy budou pilotně realizovány,oponovány odborníky v oboru a následně akreditovány. Výstupem je 120 osob podpořených v rámci pilotních realizací kurzů (96 úspěšně podpořených) a 12 vytvořených kurzů. Projekt bude realizován členy realizačního týmu žadatele a partnera,doplňkově za využití dodavatelů vybraných ve výběrovém řízení.

 
| Nahoru, Vstoupit na úvodní stránku
| © Code : Jiří Krejčí & Petr Zaoral, Design: V. Kotarová
| Počítadlo návštěv: 140799 návštěvníků od 13. 8. 2011