Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Operační program vzdělávání
pro konkurenceschopnost
1. 7. 2011 - 30. 6. 2014

Registrace na kurz

Sebeobrana pro zdravotnický personál – zvládání konfliktních situací

Cílem kurzu je poskytnout zdravotnickému personálu základní informační a pohybovou průpravu pro zvládání těchto situací, které by sice neměly přímo souviset s výkonem jejich profese, ale přesto jsou jim v praxi vystaveni. Kurz je určen pro střední zdravotnický personál na urgentních příjmech a lékaře.

 

Vyučující: doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D., PhDr. Michal Vít, Ph.D., Mgr. Jitka Chvátalová, Mgr. Martin Bugala

 

Garant kurzu: Mgr. Jitka Chvátalová

 

Místo konání: Fakulta sportovních studií, Kamenice 5, 625 00 Brno, tělocvična úpolových sportů.

 

KURZ SEBEOBRANY

cílová skupina

trvání kurzu

čas

soustředění

střední zdravotnický
personál na urgentních
příjmech, lékaři

7. 1. – 24. 6. 2013
celkem 96 hodin

pondělí
19:30 - 21:00

středa
18:00 – 19:30

 

Další informace: Bc. Aneta Fedrová (koordinátorka kurzů),
kontaktní telefon: 608 207 094, email: fedrova.aneta@gmail.com

 

Kapacita kurzu: 10 osob + 5 náhradníků

 

Počet volných míst v kurzu: Kapacita kurzu byla vyčerpána. Múžete se přihlásit jako náhraník.

Kurz: *
Titul před jménem:
Příjmení: *
Jméno: *
Titul za jménem:
E-mail: *
Kontaktní telefon: *
Datum narození: *
Zaměstnavatel: *
 *

Zaškrtnutím políčka čestně prohlašuji, že jsem veškeré osobní údaje, uvedl/a pravdivě podle skutečnosti. Jsem si vědom/a toho, že v případě uvedení nepravdivých údajů budu čelit z toho vyplývajícím právním následkům.

 

 *

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Kliknutím na níže uvedené tlačítko "Přihlásit se na kurz" uděluji Zdravotní záchranné službě a Masarykově univerzitě, IČ: 00216224, se sídlem Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno, souhlas ke zpracování veškerých mnou uvedených svých osobních údajů uvedených ve formuláři výše.

Souhlas uděluji Zdravotní záchranné službě a Masarykově univerzitě výhradně za účelem realizace kurzu, a to na dobu realizace kurzu, nejdéle však na dobu nutnou z hlediska archivace dokladů k projektu záznamu danou právním předpisem.

Zdravotní záchranná služba a Masarykova univerzita bude osobní údaje shromažďovat v rozsahu uvedeném v tomto formuláři a dále je automatizovaně zpracovávat. V souladu s ustanovením § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je Zdravotní záchranná služba a Masarykova univerzita povinna poskytnout subjektu údajů na jeho žádost informaci o zpracování jeho osobních údajů, o jeho účelu, o osobních údajích, které jsou předmětem zpracování a o příjemcích osobních údajů. Pokud by subjekt údajů zjistil nebo se domníval, že Zdravotní záchranná služba a Masarykova univerzita provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může na základě ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, požádat Masarykovu univerzitu o vysvětlení a požadovat aby Zdravotní záchranná služba a Masarykova univerzita odstranila takto vzniklý stav.

Jsem seznámen s tím, že toto poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že tento souhlas mohu kdykoli odvolat.


 Údaje označené * je povinné vypnit.
 
| Nahoru, Vstoupit na úvodní stránku
| © Code : Jiří Krejčí & Petr Zaoral, Design: V. Kotarová
| Počítadlo návštěv: 140472 návštěvníků od 13. 8. 2011