Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Operační program vzdělávání
pro konkurenceschopnost
1. 7. 2011 - 30. 6. 2014

Registrace na kurz

Řešení zdravotních následků mimořádných událostí v přednemocniční neodkladné

Cílem tohoto kurzu je zlepšit připravenost odborné veřejnosti na řešení mimořádných událostí s převahou zdravotnických následků, na řešení hromadného postižení zdraví v přednemocniční fázi.

 

Kurz je určen pro lékaře a NLZP oboru urgentní medicíny a medicíny katastrof. Obsahem je teoretická i praktická příprava na řešení hromadného postižení zdraví v intencích doporučených postupů Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof. Výuka bude vedena kombinací dvou forem – prezenční a e-learningové formy, umožňující přípravu v domácím prostředí.

 

Vyučující: MUDr. Pavel Urbánek

 

Garant kurzu: MUDr. Pavel Urbánek

 

Místo konání:

 

cílová skupina

trvání kurzu

čas

lékaři a NLZP oboru UM a MK

7. – 8. 1. 2013

Teoretická část: 7. 1. 2013

Praktická část: 8. 1. 2013

 

Teoretická část: 8:00 – 16:00

Praktická část: 8:30 - 16:30

 

Další informace: Jana Konečná (koordinátorka kurzů),
Kontaktní telefon: 777 885 423, email: konecna@zzsjmk.cz

 

Kapacita kurzu: 10 osob + 3 náhradníci

 

Počet volných míst v kurzu: Kapacita kurzu byla již vyčerpána.

Kurz: *
Titul před jménem:
Příjmení: *
Jméno: *
Titul za jménem:
E-mail: *
Kontaktní telefon: *
Datum narození: *
Zaměstnavatel: *
 *

Zaškrtnutím políčka čestně prohlašuji, že jsem veškeré osobní údaje, uvedl/a pravdivě podle skutečnosti. Jsem si vědom/a toho, že v případě uvedení nepravdivých údajů budu čelit z toho vyplývajícím právním následkům.

 

 *

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Kliknutím na níže uvedené tlačítko "Přihlásit se na kurz" uděluji Zdravotní záchranné službě a Masarykově univerzitě, IČ: 00216224, se sídlem Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno, souhlas ke zpracování veškerých mnou uvedených svých osobních údajů uvedených ve formuláři výše.

Souhlas uděluji Zdravotní záchranné službě a Masarykově univerzitě výhradně za účelem realizace kurzu, a to na dobu realizace kurzu, nejdéle však na dobu nutnou z hlediska archivace dokladů k projektu záznamu danou právním předpisem.

Zdravotní záchranná služba a Masarykova univerzita bude osobní údaje shromažďovat v rozsahu uvedeném v tomto formuláři a dále je automatizovaně zpracovávat. V souladu s ustanovením § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je Zdravotní záchranná služba a Masarykova univerzita povinna poskytnout subjektu údajů na jeho žádost informaci o zpracování jeho osobních údajů, o jeho účelu, o osobních údajích, které jsou předmětem zpracování a o příjemcích osobních údajů. Pokud by subjekt údajů zjistil nebo se domníval, že Zdravotní záchranná služba a Masarykova univerzita provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může na základě ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, požádat Masarykovu univerzitu o vysvětlení a požadovat aby Zdravotní záchranná služba a Masarykova univerzita odstranila takto vzniklý stav.

Jsem seznámen s tím, že toto poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že tento souhlas mohu kdykoli odvolat.


 Údaje označené * je povinné vypnit.
 
| Nahoru, Vstoupit na úvodní stránku
| © Code : Jiří Krejčí & Petr Zaoral, Design: V. Kotarová
| Počítadlo návštěv: 140472 návštěvníků od 13. 8. 2011