Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Operační program vzdělávání
pro konkurenceschopnost
1. 7. 2011 - 30. 6. 2014

Řešení mimořádných událostí s převahou zdravotnické problematiky a potřebná součinnost při zásahu IZS

Anotace kurzu

Odborný garant: MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D.

 

Cílem tohoto kurzu je zlepšit připravenost odborné veřejnosti na řešení mimořádných událostí s převahou zdravotnických následků, na řešení hromadného postižení osob v přednemocniční fázi. Důraz je kladen na potřebnou součinnost a podporu základních složek IZS při zajištění zdravotnické části zásahu. Jde o to co nejpodrobněji seznámit ostatní členy IZS s postupem ZZS, s potřebnou součinností z pohledu ZZS, s konkrétními potřebami podpory při poskytování péče postiženým a s nezbytnou organizační a technickou výpomocí při zajištění zásahu ZZS.

 

Kurz je určen pro hasiče, policisty a další pracovníky podílející se na zásazích IZS při řešení MU s hromadným postižením osob. Obsahem je teoretická i praktická příprava na řešení hromadného postižení osob v intencích doporučených postupů Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof a Typových činností MV ČR. Výuka bude vedena kombinací dvou forem – prezenční a e- learningové formy, umožňující přípravu v domácím prostředí.

 
| Nahoru, Vstoupit na úvodní stránku
| © Code : Jiří Krejčí & Petr Zaoral, Design: V. Kotarová
| Počítadlo návštěv: 140799 návštěvníků od 13. 8. 2011