Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Operační program vzdělávání
pro konkurenceschopnost
1. 7. 2011 - 30. 6. 2014

Registrace na kurz

Komunikační dovednosti v anglickém jazyce v před a nemocniční neodkladné péči

Kurz je určen pro lékaře a NLZP oboru urgentní medicíny a medicíny katastrof. Obsahem je základní konverzace v pěti tematických celcích. Výuka bude vedena kombinací dvou forem – prezenční a e-learningové formy, umožňující přípravu v domácím prostředí.

 

Kurz probíhá od 4. 2., každou středu od 7:00 do 10:00.

 

Vyučující: Mgr. Veronika Tománková

 

Garant kurzu: PhDr. Renata Prucklová

 

Místo konání: Fakulta sportovních studií, Kamenice 5, 625 00 Brno, učebna č. 331

 

KURZ 3

MÍRNĚ POKROČILÍ

cílová skupina

trvání kurzu

čas

lékaři a NLZP

7. 1. – 24. 6. 2013

celkem 86 hodin

pondělí
16:30 – 19:30

Pozn.: Kurz 3 je určen pro mírně pokročilé a je zaměřen na komunikaci s pacientem především v terénu a prostřednictvím telefonického hovoru.

Pozn.: Další 2 kurzy Komunikačních dovedností v anglickém jazyce již proběhly.

 

Kapacita kurzů: 5 osob + 3 náhradníci

 

Počet volných míst v kurzu: Kapacita kurzu byla již vyčerpána.

Kurz: *
Titul před jménem:
Příjmení: *
Jméno: *
Titul za jménem:
E-mail: *
Kontaktní telefon: *
Datum narození: *
Zaměstnavatel: *
 *

Zaškrtnutím políčka čestně prohlašuji, že jsem veškeré osobní údaje, uvedl/a pravdivě podle skutečnosti. Jsem si vědom/a toho, že v případě uvedení nepravdivých údajů budu čelit z toho vyplývajícím právním následkům.

 

 *

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Kliknutím na níže uvedené tlačítko "Přihlásit se na kurz" uděluji Zdravotní záchranné službě a Masarykově univerzitě, IČ: 00216224, se sídlem Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno, souhlas ke zpracování veškerých mnou uvedených svých osobních údajů uvedených ve formuláři výše.

Souhlas uděluji Zdravotní záchranné službě a Masarykově univerzitě výhradně za účelem realizace kurzu, a to na dobu realizace kurzu, nejdéle však na dobu nutnou z hlediska archivace dokladů k projektu záznamu danou právním předpisem.

Zdravotní záchranná služba a Masarykova univerzita bude osobní údaje shromažďovat v rozsahu uvedeném v tomto formuláři a dále je automatizovaně zpracovávat. V souladu s ustanovením § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je Zdravotní záchranná služba a Masarykova univerzita povinna poskytnout subjektu údajů na jeho žádost informaci o zpracování jeho osobních údajů, o jeho účelu, o osobních údajích, které jsou předmětem zpracování a o příjemcích osobních údajů. Pokud by subjekt údajů zjistil nebo se domníval, že Zdravotní záchranná služba a Masarykova univerzita provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může na základě ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, požádat Masarykovu univerzitu o vysvětlení a požadovat aby Zdravotní záchranná služba a Masarykova univerzita odstranila takto vzniklý stav.

Jsem seznámen s tím, že toto poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že tento souhlas mohu kdykoli odvolat.


 Údaje označené * je povinné vypnit.

 


 

Proběhlé kurzy

KURZ 1

STŘEDNĚ POKROČILÍ

cílová skupina

trvání kurzu

čas

soustředění

lékaři a NLZP

25. 1. - 20. 6. 2012

středa
16:30 - 18:45

27. - 29. 6. 2012 9:00 - 16:30
(oběd 12:00 - 13:00)

 

KURZ 2

MÍRNĚ POKROČILÍ

cílová skupina

trvání kurzu

čas

soustředění

lékaři a NLZP

25. 1. - 20. 6. 2012

středa
19:00 - 21:15

25. - 27. 6. 2012 9:00 -16:30
(oběd 12:00 - 13:00)

Pozn.: Kurz 1 je určen pro středně pokročilé a je zaměřen na komunikaci s pacientem v terénu a v nemocničním prostředí, kurz 2 je určen pro mírně pokročilé a je doplněn o komunikaci po telefonu.

 

 

 
| Nahoru, Vstoupit na úvodní stránku
| © Code : Jiří Krejčí & Petr Zaoral, Design: V. Kotarová
| Počítadlo návštěv: 140472 návštěvníků od 13. 8. 2011