Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Operační program vzdělávání
pro konkurenceschopnost
1. 7. 2011 - 30. 6. 2014

Registrace na kurz

Kurz řešení urgentních stavů v přednemocniční neodkladné péči a na urgentním příjmu pro lékaře urgentních oborů

Kurz řešení urgentních stavů v přednemocniční péči a na urgentním příjmu je určen lékařům pracujícím v oboru urgentní medicína. Snahou je představit specifika obou fází péče o pacienta v urgentním stavu (PNP, UP) a to od zavolání na tísňovou linku po jeho předání k definitivnímu ošetření. Kurz je rozdělen na 3 části a obsahuje teoretickou část i část praktických nácviků:

  1. systematický přístup k pacientovi

  2. urgentní traumatické stavy

  3. urgentní netraumatické stavy

 

Hlavním cílem kurzu ukázat a prakticky nacvičit jak postupovat v logickém sledu, který respektuje závažnost a urgenci řešení zdravotních problémů. Výstupem kurzu je osvojení si systematického přístupu k pacientovi dle akronymu ABCDE i systematického přístupu k různým vyšetřením jako je např. hodnocení EKG nebo krevních plynů.

 

Kurz pořádá ZZS JMK ve spolupráci s UP FN Bohunice

 

Garant kurzu: MUDr. Jana Kubalová

 

Termín: 13. 3. - 15. 3. 2015

 

Cena kurzu: 3 000 Kč (neplatí pro zaměstnance ZZS Jmk)

 

Další informace: Bc. Pavel Oravec, email: oravec.pavel@zzsjmk.cz

 

Kapacita kurzů: 20 osob

 

 

Počet volných míst v kurzu: Kapacita kurzu byla již vyčerpána.

Kurz: * Kurz řešení urgentních stavů v přednemocniční neodkladné péči a na urgentním příjmu pro lékaře urgentních oborů
Titul před jménem:
Příjmení: *
Jméno: *
Titul za jménem:
E-mail: *
Kontaktní telefon: *
Datum narození: *
Zaměstnavatel: *
Platba: *  hradí účastník
Prosím uveďte číslo účtu, ze kterého bude platba uhrazena. Jako variabilní symbol uveďte datum narození a do poznámky jméno a příjmení.
 hradí zaměstnavatel
Prosím uveďte název zaměstnavatele, adresu pracoviště a IČO.

 *

Zaškrtnutím políčka čestně prohlašuji, že jsem veškeré osobní údaje, uvedl/a pravdivě podle skutečnosti. Jsem si vědom/a toho, že v případě uvedení nepravdivých údajů budu čelit z toho vyplývajícím právním následkům.

 

 *

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Kliknutím na níže uvedené tlačítko "Přihlásit se na kurz" uděluji Zdravotní záchranné službě a Masarykově univerzitě, IČ: 00216224, se sídlem Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno, souhlas ke zpracování veškerých mnou uvedených svých osobních údajů uvedených ve formuláři výše.

Souhlas uděluji Zdravotní záchranné službě a Masarykově univerzitě výhradně za účelem realizace kurzu, a to na dobu realizace kurzu, nejdéle však na dobu nutnou z hlediska archivace dokladů k projektu záznamu danou právním předpisem.

Zdravotní záchranná služba a Masarykova univerzita bude osobní údaje shromažďovat v rozsahu uvedeném v tomto formuláři a dále je automatizovaně zpracovávat. V souladu s ustanovením § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je Zdravotní záchranná služba a Masarykova univerzita povinna poskytnout subjektu údajů na jeho žádost informaci o zpracování jeho osobních údajů, o jeho účelu, o osobních údajích, které jsou předmětem zpracování a o příjemcích osobních údajů. Pokud by subjekt údajů zjistil nebo se domníval, že Zdravotní záchranná služba a Masarykova univerzita provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může na základě ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, požádat Masarykovu univerzitu o vysvětlení a požadovat aby Zdravotní záchranná služba a Masarykova univerzita odstranila takto vzniklý stav.

Jsem seznámen s tím, že toto poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že tento souhlas mohu kdykoli odvolat.


 Údaje označené * je povinné vypnit.
 
| Nahoru, Vstoupit na úvodní stránku
| © Code : Jiří Krejčí & Petr Zaoral, Design: V. Kotarová
| Počítadlo návštěv: 141544 návštěvníků od 13. 8. 2011